Open this in UX Builder to add and edit content

Tiến độ xây dựng căn hộ saigonmia ngày 03-06-2017

Tiến độ xây dựng căn hộ saigonmia ngày 03-06-2017

Ngày đăng: 21/06/2017
thích thì chiều

Cập nhật tiến độ xây dựng căn hộ saigonmia đến ngày 03-06-2017 đã xây dựng Thi công cốt thép sàn tầng 7 – block Southern – Thi công cốt thép sàn tầng 7 – block Southern Thi công cột sàn tầng 3 – block Central Thi công cột sàn tầng 3 – block Central Thi công cột sàn tầng 3 – Thi công cốt thép sàn tầng 2 – block Northern – Thi công cốt thép sàn tầng 2 – block Northern

Hình ảnh thi công dự án căn hộ saigonmia đến ngày 03-06-2017

Saigonmia Thi công cốt thép sàn tầng 7 - block Southern
Saigonmia Thi công cốt thép sàn tầng 7 – block Southern
Saigonmia Thi công cốt thép sàn tầng 7 - block Southern
Saigonmia Thi công cốt thép sàn tầng 7 – block Southern
Saigonmia Thi công cốt thép sàn tầng 7 - block Southern
Saigonmia Thi công cốt thép sàn tầng 7 – block Southern
Saigonmia Thi công cột sàn tầng 3 - block Central
Saigonmia Thi công cột sàn tầng 3 – block Central
SaigonmiaThi công cột sàn tầng 3 - block Central
SaigonmiaThi công cột sàn tầng 3 – block Central
Saigonmia Thi công cột sàn tầng 3 - block Central
Saigonmia Thi công cột sàn tầng 3 – block Central
Saigonmia Thi công cột sàn tầng 3 - block Central
Saigonmia Thi công cột sàn tầng 3 – block Central
Saigonmia Thi công cốt thép sàn tầng 2 - block Northern
Saigonmia Thi công cốt thép sàn tầng 2 – block Northern
Saigonmia Thi công cốt thép sàn tầng 2 - block Northern
Saigonmia Thi công cốt thép sàn tầng 2 – block Northern
Saigonmia Thi công cốt thép sàn tầng 2 - block Northern
Saigonmia Thi công cốt thép sàn tầng 2 – block Northern

PKD CHỦ ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH – Ms. Nhi YenNhi
– Nhận ký gửi căn hộ saigonmia
– Mua bán cho thuê căn hộ saigonmia trung sơn
Hotline: 0938 984 442 – 0968 984 442
– Zalo/viber: 0938 984 442
– Email: yenho@hungthinhland.com
– Website: https://batdongsanhungthinhland.net

Lưu

0/5 (0 Reviews)

.
.
.
.